พายุเฮอริเคนลอเรนโซ่เพื่อทุบอะซอเรสด้วยคลื่นสูงถึง 70 ฟุตพบศพมากขึ้นจากเรือโยงที่จมลงไป

  • Home
  • พายุเฮอริเคนลอเรนโซ่เพื่อทุบอะซอเรสด้วยคลื่นสูงถึง 70 ฟุตพบศพมากขึ้นจากเรือโยงที่จมลงไป